วิธีขอเสนอราคากล่องกระดาษลูกฟูก

ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการเสนอราคากล่องกระดาษลูกฟูกมีดังนี้

1.ชื่อ-ที่อยู่ผู้ติดต่อ
2.ข้อมูลสินค้า
3.จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ.)
4.รูปภาพสินค้า (ถ้ามี)

ตัวอย่าง

ชื่อ-ที่อยู่ผู้ติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : รุ่งเรื่อง เจริญดี
ที่อยู่ : บริษัท แคร์รี่ แพ็ค จำกัด 385/1 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ : 033-641-237
อีเมล์ : mk@carry.in.th

ข้อมูลสินค้า

1.ชื่อสินค้า : Caton Box
2.ขนาดสินค้า : 255x124x100 mm.
3.ลักษณะหรือประเภทสินค้า : กล่องฝาชน (RSC)
4.การประกบ : ปะกาว
5.การพิมพ์ (ถ้ามี) : พิมพ์ 1 สี
6.เกรดกระดาษ : KA150/CA105/CA105/CA105/KA150 ลอน BC

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ(MOQ.)

MOQ. 1000 กล่องต่อเดือน

รูปภาพสินค้า (ถ้ามี)

CONTACT INFORMATION

Tel. 033-641-237
Fax. 033-641-237
Email. mk@carry.in.th
               sales@carry.in.th
                 sales2@carry.in.th
                 sales3@carry.in.th

CONTACT